Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”

Được thành lập vào năm 1994, Trường MN Minh Đài đã khẳng định thương hiệu tại huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ và đang ngày càng phát triển. Chương trình giáo dục Mầm non tại Trường MN Minh Đài được các chuyên gia thiết kế và phát triển tạo cơ hội cho trẻ phát huy tối ưu những khả năng tiềm ẩn của trẻ. tạo tâm thế tốt nhất cho trẻ bước vào Tiểu học.